top of page
Podmínky soutěže

Organizátorem soutěže je portál yrnche.com, Pavlína Fričová se sídlem Ovenecká 36, Praha 7, PSČ 170 00, IČO: 06060382 (dále jen "organizátor").

Soutěž probíhá na IG profilu @yrnche_ / https://www.instagram.com/yrnche_/ a to od zveřejnění soutěže na profilu do data uvedeného v soutěžním příspěvku.

 

Účast v soutěži je bezplatná. Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let žijící na území České republiky nebo Slovenska, a to pouze jednou v daném soutěžním termínu.

 

Účastníkem soutěže se může stát každý, kdo akceptuje pravidla soutěže, splní podmínky a svou odpověď napíše do komentáře pod soutěžní příspěvek.

Výherce soutěže je náhodně vylosován ze soutěžících případně podle podmínek vyhraje komentář, který nejlépe splní podmínky. Počet výherců je vždy určen v oznámení příslušné soutěže.

 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne do 10 pracovních dní po ukončení, výherce bude zveřejněn na IG profilu @yrnche_. Výhra mu bude zaslána elektronickou formou na e-mail nebo v přímé zprávě na sociálních médiích.

 

Lhůta na přihlášení se k výhře je 14 dnů od zveřejnění. Jestliže se výherce o výhru nepřihlásí, výhra propadá organizátorovi soutěže.

 

Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, bude o tom informovat na profilu @yrnche_/ https://www.instagram.com/yrnche_/.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

 

Účastí v soutěži uživatel potvrzuje, že souhlasí s tím, aby organizátor užil informace, které má soutěžící uvedené ve svém IG profilu, především pak jméno, příjmení, věk a e-mail, na který ho v případě výhry může organizátor kontaktovat.

 

Soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže pořadateli (především e-mailové adresy). Pořadatel je oprávněn zpracovávat tyto údaje za účelem vyhodnocení soutěže a následného zasílání informací o nabídkách pořadatele.

 

Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Meta a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti nijak zpřístupněny. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být adresovány organizátorovi, nikoliv Meta. 

bottom of page